Käyttäjien seurantatutkimus¹

Kanssa mylife Clickfine DiamondTip

Saksalainen markkinatutkimuslaitos IFAK on suorittanut käyttäjätutkimuksen diabetes mellitusta sairastavien kynäneulan käyttäjien keskuudessa (n = 150). Käyttäjät testasivat uutta mylife Clickfine DiamondTip -kynäneulaa 3–4 päivän ajan ja arvioivat pistosten miellyttävyyttä.

77,3 % uutta mylife Clickfine DiamondTip -kynäneulaa testanneista käyttäjistä tunsi vähemmän kipua pistoksen aikana verrattuna

   Tunsi huomattavasti vähemmän kipua
   Tunsi hieman vähemmän kipua
   Ei huomannut eroa
   Tunsi enemmän kipua

69,4 % uutta mylife Clickfine DiamondTip -kynäneulaa testanneista käyttäjistä tarvitsi vähemmän voimaa pistokseen verrattuna

   Tarvitsi huomattavasti vähemmän voimaa
   Tarvitsi hieman vähemmän voimaa
   Ei huomannut eroa
   Tarvitsi enemmän voimaa

76 % uutta mylife Clickfine DiamondTip -kynäneulaa testanneista käyttäjistä tarvitsi vähemmän aikaa insuliinipistoksen valmisteluun klikkausmekanismin ansiosta

   Täysin samaa mieltä
   Samaa mieltä
   Eri mieltä
   Ei tiedä

89,4 % käyttäjistä käyttää mylife Clickfine DiamondTip -kynäneulaa tai harkitsee sen käyttöä

   Kyllä, ehdottomasti
   Ehkä / keskustelee lääkärin kanssa
   Ei
   Ei tiedä

1 Tulokset käyttäjäkyselystä, jonka IFAK Institut GmbH & Co. KG, Saksa, suoritti kesäkuun 2014 ja kesäkuun 2015
   välisenä aikana (tiedot arkistossa).