Diabetes-tietoutta

Sopivat neulan pituudet

Sopivanpituisten neulojen valinta

Ilman ihopoimua (vasen), ihopoimun kanssa (oikea)

1 Orvaskesi
2 Verinahka
3 Ihonalainen rasvakudos
4 Lihaskerros