Enemmän vapautta.
Enemmän varmuutta.
mylife:lla.

Verkkosivujen käyttöehdot

Ypsomed - verkkosivujen käyttöehdot

1. Ei hoitoneuvoja

Me haluamme korostaa, että näillä verkkosivuilla olevat neuvot ja tiedot eivät ole hoitoneuvoja. Terveysongelmien ilmetessä, ota yhteyttä omalääkäriisi. Ainoastaan sinua hoitava lääkäri pystyy tekemään diagnoosin ja aloittamaan tarvittavat hoidot.

2. Käyttö

Huomaa seuraavat ehdot näillä verkkosivuilla olevien tarjoustemme käytössä. Käyttämällä verkkosivuillamme olevia tietoja, palveluita ja ohjelmia, käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

3. Tietoa

Näiden verkkosivujen yksinomainen tarkoitus on antaa tietoa yrityksestä, YPSOMED:in tuotteista ja palveluista.

Verkkosivujamme muokataan ja täydennetään säännöllisesti, sillä tarkoitus on pitää annetut tiedot ajan tasalla. Täten, me varaamme oikeuden muuttaa kokonaan tai osittain, organisoida uudelleen, täydentää tai poistaa verkkosivuillamme olevia tietoja ja dataa milloin tahansa.

4. Linkit

Verkkosivuiltamme löytyy myös suoria tai epäsuoria viittauksia kolmansien osapuolten verkkosivuille (”linkit”). Me julistamme, että me emme aseta mitään linkkejä verkkosivuille, joilla me olemme havainneet olevan laitonta sisältöä linkin asettamishetkellä. Kuitenkaan, meillä ei ole mitään vaikutusvaltaa kolmansien osapuolten linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan suunnitteluun ja sisältöön. Me emme ota mitään vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivuista ja niiden operaattoreista, emmekä erityisesti niiden sisällön tarkkuudesta ja lainmukaisuudesta, sovellettavien tietosuojalakien noudattamisesta ja mahdollisten sopimusten tai muiden laillisten transaktioiden täyttymyksestä, jotka on tehty tällaisia verkkosivuja koskien.

Kolmansien osapuolten linkitetyille verkkosivuille siirtyminen tapahtuu käyttäjän yksinomaisella vastuulla.

5. Takuun ja vastuuvelvollisuuden vastuuvapauslauseke

Me pyrimme pitämään verkkosivuillamme julkaistavat tiedot tarkkoina ja ajantasaisina. Kuitenkin, kaikesta huolellisuudesta huolimatta, me emme voi antaa mitään vakuuksia tai antaa mitään takuita kaiken tiedon ja datan ajantasaisuudesta, tarkkuudesta, täydellisyydestä saatavuudesta, tai pääsystä verkkosivuillemme, niiden ominaisuuksien käytöstä ja tiedonsiirron ongelmattomuudesta ja keskeytymättömyydestä.

Näiden verkkosivujen käyttöön ja saataville asetetun tiedon ja datan käyttöön liittyen, me olemme vastuuvelvollisia yksinomaan sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tahallisesti tai YPSOMED:in johtokunnan törkeästä huolimattomuudesta johtuen, tai pakollisten lainmukaisten vastuusäännösten tapauksessa. Lisäksi, YPSOMED:in vastuuvelvollisuus näihin verkkosivuihin liittyen on poissuljettu, sekä suorien että epäsuorien vahinkojen tapauksessa, mukaan lukien voittojen menetys ja muut seuraamukselliset vahingot. Tämä vastuuvapautus pätee erityisesti myös vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet viruksista tai muista haittaohjelmista, tai muutoin käyttäjän tietokonelaitteistoon tai ohjelmiin, tai heidän tietoonsa kohdistuviin vahinkoihin (mukaan lukien tiedonmenetys).

6. Tekijänoikeus ja muut teollisoikeudet

Näiden verkkosivujen käyttäjä ei saa mitään oikeuksia sivuihin, eikä niissä toistettuihin tietoihin ja dataan. Kaikki teollisoikeudet, eritoten tekijänoikeudet, suunnitteluoikeudet, tuotemerkkioikeudet ja oikeudet yrityksen nimeen, jotka ovat olemassa näiden verkkosivujen yhteydessä ja niissä toistetuissa tiedoissa, erityisesti tekstit, kuvat, graafiset logot, symbolit, nimet, tuote- ja yritysmerkit, kuuluvat yksinomaan YPSOMED:ille tai niiden lisensoijalle, ellei muutoin ole nimenomaisesti ilmoitettu.
Näihin verkkosivuihin liittyen ja niissä toistettuihin tietoihin ja dataan liittyen, käyttäjillä on ainoastaan ei-yksinomaiset ja ei-siirrettävät henkilökohtaiset käyttöoikeudet, jotka on myönnetty heille näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Käyttäjillä on lupa katsella verkkosivuja ja siinä toistettuja tietoja ja dataa näyttöruudulla, ja lisäksi suorittaa niitä käyttäjätoimintoja, jotka on osoitettu sallittaviksi verkkosivuilla, esimerkiksi, kun käyttäjällä on mahdollisuus tulostaa tai ladata tietoja ja dataa. Lisäksi, kaikki käyttö on rajoitettu yksinomaisesti käyttäjän omia henkilökohtaisia tarkoituksia tai käyttäjän yrityksen sisäisiä liiketoimintatarkoituksia varten.
Kaikki tämän ylittävä käyttö, erityisesti kaikki kaupallinen käyttö, on sallittua ainoastaan YPSOMED:in aiemmin antamalla luvalla.

"Media"-alueella olevat ladattavat tekstit ja kuvat ovat julkisella verkkoalueella, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan käyttötarkoituksessaan, jos YPSOMED:in ilmoitetaan olevan tekstin tai kuvan kaikkien oikeuksien haltija.

Verkkosivujen tekijäosiossa julkaistujen yhteystietojen tai näillä verkkosivuilla olevien vastaavien tietojen, kuten postiosoitteiden, puhelin- ja faksinumeroiden, sekä sähköpostiosoitteiden käyttö ja käsittely kolmansien osapuolten toimesta sellaisten mainosten lähettämistarkoituksessa, joita ei ole nimenomaisesti pyydetty, on kiellettyä. Me varaamme nimenomaisesti oikeuden nostaa kanteen niin sanottujen roskapostien tai muiden pyytämättömien massamainosten lähettäjiä vastaan, jos tätä kieltoa rikotaan.

7. Tulevaisuuteen suuntautuneet lausunnot

YPSOMED:in verkkosivut voivat sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausuntoja. Tällaiset lausunnot ovat useiden merkittävien teknisten, liiketoiminnallisten, taloudellisten ja rahallisten epävarmuustekijöiden alaisia, ja täten todelliset tulokset voivat erota merkittävästi esitellyistä. YPSOMED ei ota mitään velvollisuutta korjata tai päivittää eteenpäin suuntautuneita lausuntoja uuden tiedon tai tulevien tapahtumien tai kehitysten tuloksena.

8. Yhteystiedot / Palautteesi / Sähköpostit

Me haluaisimme kuulla mitä mieltä olet tuotteistamme ja verkkosivustostamme, ja lähettäisimme mielellämme sinulle lisätietoja. Verkkosivullamme on yhteydenottolomake näitä tarkoituksia varten. Voit kuitenkin myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Jos käytät yhteydenottolomaketta, kaikki antamasi tiedot ovat vapaaehtoisia. Katso tietosuojakäytäntömme selvittääksesi kuinka YPSOMED käyttää henkilökohtaisia tietojasi.

Verkkosivumme tarjoavat mahdollisuuden lähettää sähköpostia YPSOMED:ille. Sähköpostien toimitus tapahtuu lähettäjän omalla riskillä. Ellei asiaan liittyvillä verkkosivuilla muutoin nimenomaisesti mainita, tällä tavoin vastaanotetut tulevat tilaukset ovat YPSOMED:ia sitovia ainoastaan siinä tapauksessa, kun se on vahvistanut tilauksen kirjallisesti. Laillisen luontoiset huomautukset, kuten määräaikojen määrääminen, muistutukset, irtisanomishuomautukset, jne., jotka on osoitettu YPSOMED:ille sähköpostitse verkkosivujen kautta, eivät ole päteviä. Erityisesti, viivettä vastaamisessa tai hiljaisuutta vastauksena sähköpostihuomautuksiin, jotka on osoitettu YPSOMED:ille sen verkkosivujen kautta, ei voida tulkita oikeudellisesti merkitykselliseksi suostumukseksi tai hylkäämiseksi.

9. Sekalaisia säännöksiä

Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset säännökset ovat pätemättömiä tai tulevat myöhemmin pätemättömiksi, jäljelle jäävien säännösten pätevyys säilyy muuttumattomana. Pätemätön säännös tulee korvata toisella, joka on niin lähellä alkuperäisen säännöksen tarkoitusta kuin mahdollista.

Kaikki tarjouksiemme käytöstä muodostuvat lailliset suhteet ovat Sveitsin lain alaisia, poissulkien lakien periaatteiden ristiriitaisuudet. Yksinomainen oikeuspaikka mahdollisten kiistojen tapauksessa näihin verkkosivuihin liittyen on Burgdorfilla.

Tila: Joulukuu 2007